Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
TSM_
Xuất hiện:
23 Tháng mười một 2011
Châm ngôn
Giới thiệu về
You must login into Voobly to view image
You must login into Voobly to view image
You must login into Voobly to view image
You must login into Voobly to view image
You must login into Voobly to view image
You must login into Voobly to view image
You must login into Voobly to view image
You must login into Voobly to view image
Trang web
Xếp hạng của Team
Tsunamiclan Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[TSM_]TSM_Xeninha Người lập Team 28 Tháng mười một 2011 14 Tháng bảy 2017 - 9:06 pm
[TSM_]TSM_PLAYER Team Captain 25 Tháng sáu 2017 Hôm nay, 4:31 pm
[TSM_]Fen Team Captain 3 Tháng mười hai 2011 23 Tháng mười hai 2018 - 7:01 pm
[TSM_]TSM_FreeLife Thành viên 19 Tháng mười 2013 2 Tháng mười một 2013 - 12:05 am
[TSM_]TSM_Osiris Thành viên 15 Tháng sáu 2016 14 Tháng bảy 2016 - 1:29 am
[TSM_]TSM_Lider Thành viên 26 Tháng bảy 2013 29 Tháng bảy 2013 - 12:02 am
[TSM_]JerrY_NoOb Thành viên 13 Tháng bảy 2013 10 Tháng mười một 2013 - 6:20 pm
[TSM_]TSM_Colossos Thành viên 30 Tháng sáu 2013 17 Tháng tám 2013 - 9:18 pm
[TSM_]Checo_ Thành viên 26 Tháng năm 2016 18 Tháng mười một 2018 - 8:30 pm
[TSM_]leandro_oranos Thành viên 2 Tháng hai 2014 16 Tháng năm 2017 - 9:12 pm
[TSM_]Teese Thành viên 19 Tháng ba 2014 1 Tháng hai 2016 - 8:56 pm
[TSM_]Maganzo Thành viên 7 Tháng năm 2013 5 Tháng sáu 2013 - 3:15 pm
[TSM_]IamTlaloc Thành viên 15 Tháng tư 2013 7 Tháng sáu 2013 - 11:33 pm
[TSM_]Terrian Thành viên 16 Tháng năm 2013 4 Tháng mười một 2018 - 8:30 pm
[TSM_]Mago_ Thành viên 17 Tháng một 2013 14 Tháng hai 2015 - 3:56 am
[TSM_]KNLX Thành viên 7 Tháng một 2014 14 Tháng hai 2017 - 4:25 pm
[TSM_]lenk Thành viên 19 Tháng một 2014 21 Tháng tư 2014 - 10:58 pm
[TSM_]IamEquus Thành viên 19 Tháng một 2014 8 Tháng bảy 2014 - 9:09 pm
[TSM_]TSM_Matador Thành viên 23 Tháng hai 2014 29 Tháng tám 2014 - 2:26 am
[TSM_]Popsie_ Thành viên 15 Tháng mười một 2016 15 Tháng một 2017 - 9:36 pm
[TSM_]TSM_7up Thành viên 13 Tháng mười một 2016 17 Tháng một 2017 - 6:29 am
[TSM_]TSM_Shaka Thành viên 26 Tháng một 2016 31 Tháng năm 2016 - 5:53 am
[TSM_]Hushky Thành viên 26 Tháng tám 2015 12 Tháng hai 2016 - 3:13 am
[TSM_]_Gamehunter Thành viên 19 Tháng mười 2014 2 Tháng hai 2015 - 1:12 am
[TSM_]thhh Thành viên 30 Tháng tám 2014 18 Tháng mười một 2014 - 1:22 am
[TSM_]Jullie_Wales Thành viên 17 Tháng bảy 2014 13 Tháng năm 2015 - 2:25 am
[TSM_]exaltasamba Thành viên 19 Tháng sáu 2014 16 Tháng bảy 2014 - 7:42 pm
[TSM_]IamNightmare Thành viên 8 Tháng bảy 2016 14 Tháng một 2018 - 4:10 pm
[TSM_]soldierking300 Thành viên 31 Tháng năm 2014 3 Tháng bảy 2014 - 9:57 pm
[TSM_]TSM_aRCuS___BR Thành viên 2 Tháng ba 2014 21 Tháng tư 2014 - 5:42 pm
[TSM_]clemo_ Thành viên 22 Tháng hai 2014 8 Tháng tư 2014 - 12:41 pm
[TSM_]clemo Thành viên 22 Tháng hai 2014 5 Tháng mười một 2014 - 5:20 pm
[TSM_]MidnightLion Thành viên 30 Tháng mười hai 2012 14 Tháng chín 2013 - 10:17 am
[TSM_]tsm_ra Thành viên 10 Tháng mười một 2012 3 Tháng ba 2013 - 9:44 pm
[TSM_]RnTGuiFakez Thành viên 5 Tháng bảy 2013 15 Tháng bảy 2013 - 2:44 am
[TSM_]TSM_Princess Thành viên 24 Tháng một 2012 16 Tháng một 2017 - 1:32 am
[TSM_]TSM_Fabricio Thành viên 5 Tháng mười hai 2011 7 Tháng sáu 2012 - 5:32 am
[TSM_]TSM_Milito Thành viên 31 Tháng năm 2014 5 Tháng mười hai 2014 - 11:36 pm
[TSM_]TSM_Enjoy Thành viên 11 Tháng ba 2012 2 Tháng sáu 2013 - 6:39 pm
[TSM_]TSM_vini Thành viên 28 Tháng mười một 2011 18 Tháng mười hai 2011 - 11:17 pm
[TSM_]TSM_Andrade Thành viên 22 Tháng mười hai 2011 21 Tháng hai 2017 - 7:04 pm
[TSM_]TSM_PaiN_II Thành viên 14 Tháng một 2012 2 Tháng tư 2014 - 7:21 pm
[TSM_]NubzinhO Thành viên 30 Tháng ba 2013 25 Tháng chín 2018 - 4:43 am
[TSM_]TSM_Thiago_Rj Thành viên 4 Tháng mười hai 2011 8 Tháng tám 2015 - 8:43 pm
[TSM_]TSM_Exaltasamba Thành viên 1 Tháng mười hai 2011 18 Tháng tám 2012 - 4:34 am
[TSM_]TSM_Xena Thành viên 5 Tháng mười hai 2011 2 Tháng một 2018 - 10:30 pm
[TSM_]Celly_Girl Thành viên 7 Tháng hai 2012 20 Tháng mười một 2012 - 11:57 pm
[TSM_]IamTezcatlipoca Thành viên 30 Tháng ba 2013 8 Tháng chín 2018 - 7:38 pm
[TSM_]DsE_HeL Thành viên 13 Tháng hai 2012 2 Tháng năm 2013 - 4:27 am
[TSM_]Karenina Thành viên 14 Tháng bảy 2017 18 Tháng hai 2018 - 1:18 am
[TSM_]Osiris____ Thành viên 1 Tháng sáu 2013 6 Tháng mười 2013 - 1:43 am
[TSM_]TSM_Fortex Thành viên 12 Tháng năm 2012 1 Tháng sáu 2012 - 3:36 am
[TSM_]TSM_Loove Thành viên 10 Tháng tư 2012 Hôm nay, 4:06 am
[TSM_]Darkrak Thành viên 24 Tháng chín 2012 6 Tháng mười hai 2016 - 10:11 pm
[TSM_]TSM_mata_bobera Thành viên 12 Tháng năm 2012 20 Tháng tám 2018 - 4:04 am
[TSM_]Berinjela Thành viên 27 Tháng ba 2012 Hôm nay, 3:04 am
[TSM_]TSM_Corsair Thành viên 21 Tháng tư 2012 3 Tháng một 2016 - 11:25 pm
[TSM_]TSM_Atlantis Thành viên 4 Tháng ba 2012 27 Tháng năm 2017 - 8:22 pm
[TSM_]TSM_love_e Thành viên 20 Tháng hai 2012 16 Tháng chín 2018 - 4:34 am
[TSM_]Miscarriage Thành viên 15 Tháng hai 2012 29 Tháng tư 2013 - 12:30 am
[TSM_]TSM_Andre Thành viên 21 Tháng mười 2013 18 Tháng hai 2017 - 4:57 am
[TSM_]TremOcO Thành viên 30 Tháng một 2012 17 Tháng bảy 2018 - 7:09 pm
[TSM_]KeKe_10 Thành viên 4 Tháng ba 2012 15 Tháng mười 2015 - 2:52 am
[TSM_]SpArTaN_JuLiO Thành viên 24 Tháng ba 2012 14 Tháng một 2019 - 6:48 pm